Info & f.a.q.

gratis levering

Gratis levering naar België, Nederland en Luxemburg
voor orders vanaf 150 eur (excl btw).

Voor kleinere orders worden 7,00 eur (excl. btw)
transport- en verwerkingskosten aangerekend.

Leveringskosten naar een locatie buiten de BeNeLux op aanvraag.

website voor professionals

Wij leveren enkel aan afnemers met een geldig btw-nummer of KVK-inschrijving.
Dit nummer moet worden meegedeeld om een login te verkrijgen.

Wij behouden ons het recht voor om zonder opgave van reden
geen login te verstekken en/of levering te weigeren.

hoe betalen

U ontvangt een factuur samen met de geleverde goederen welke
binnen de 10 dagen na ontvangst dient te worden overgemaakt op onze bankrekening.

Voor een eerste order, levering naar bepaalde landen of omwille van een andere reden
kan betaling vooraf op basis van een pro forma-factuur worden gevraagd.