Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

(versie NL20200331 – laatst gewijzigd op 31 maart 2020, vervangen alle voorgaande).

1. Onze gegevens

Deze e-commerce website WILLEKE VAN BERKUM,

bereikbaar via willekevanberkum.eu, willekevanberkum.com, willekevanberkum.be en willekevanberkum.nl ,

is eigendom van

Walter Goossens bv

Abdijstraat 25

B-8670 Koksijde

Belgium – Belgique – Belgium

Algemeen emailadres : info@waltergoossens.com

Tel : +32 494 612 105

Onze Klantendienst is bereikbaar op bovenstaand telefoonnummer op werkdagen elke voormiddag van 10.00 u tot 12.00 u, per email op bovenstaand mailadres en per post op hogervermeld adres.

vat-tva-btw: BE-0679.849.145

RPR Gent, afdeling Veurne, inschrijving KBO onder nummer 0679849145

bankrekening : BE84 6718 9456 1959 (BIC-Swift EURBBE99)

verder ook “Leverancier” genoemd

Door de toegang tot en het gebruik van deze website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende voorwaarden.

2. Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden vervangen alle voorgaande en zijn van toepassing op alle bestellingen die worden gedaan door een bezoeker, verder “klant” genoemd, van de e-commerce website WILLEKEVANBERKUM.

Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website, de “Klant”. Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel WILLEKEVANBERKUM moet de “Klant” deze Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid ervan, en met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de “Klant” worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door “Leverancier” aanvaard zijn.

3. Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO. De prijzen worden zowel exclusief BTW als inclusief BTW en andere lokale taksen en leveringskosten vermeld.

Voor levering binnen de Benelux en Duitsland wordt forfaitair 6 eur excl. btw (7,26 incl btw) aangerekend.

Bij orders vanaf 50 euro exclusief btw en andere taksen (60,5 € incl. btw) is de levering binnen de Benelux en Duitsland gratis.

Voor levering buiten de Benelux dient per bestelling de leveringskost te worden berekend.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

4. Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Walter Goossens bv niet. “Leverancier” is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis en is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de “Klant” specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Walter Goossens bv. Walter Goossens bv kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Een aanbod kan een beperkte geldigheidsduur hebben of onder voorwaarden geschieden.

5. Online aankopen – bestelprocedure

Aankopen bij de webshop WILLEKEVANBERKUM is eenvoudig.

Wanneer U de webshop doorkijkt klik dan op de foto van een product voor meer gedetailleerde informatie.

Voor elk item dat je wilt kopen klik je op de bestelknop.

Als je klaar bent met shoppen, kan je de items die je gekocht hebt, zien in jouw winkelmandje door ‘Mijn winkelmandje’ aan te klikken bovenaan de pagina.

Mocht je je bedenken over de aankoop van een bepaald item, dan kan je het verwijderen uit jouw winkelmandje door op de verwijderknop te klikken.

Klik ten slotte op ‘Bestelling afronden’ om jouw bestelling te bevestigen en te betalen :

betaling kan

via kredietkaart
via Bancontact / MisterCash
via Ideal
via overschrijving op rekening BE84 6718 9456 1959 (BIC-Swift EURBBE99)
via PayPal
Om de betaling van jouw order in de online webshop WILLEKEVANBERKUM te beveiligen, gebruiken we een SSL gecodeerde internetverbinding. Deze verbinding codeert en beschermt de gegevens die je doorgeeft bij jouw bestelling. Je zal bovenaan in jouw browser een slot icoontje opmerken wanneer deze verbinding actief is. Je zal eveneens opmerken dat de URL bovenaan in jouw browser begint met ‘https’ in plaats van ‘http’. Dit betekent dat de veilige modus actief is.

Walter Goossens bv is gerechtigd een bestelling te weigeren of te annuleren zonder opgave van redenen. Walter Goossens bv is er niet toe gehouden “Klant” hiervan op de hoogte te brengen en is hiervoor geen schadevergoeding verschuldigd.

6. Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in de Benelux en Duitsland. Levering buiten de Benelux en Duitsland dient eerst door Walter Goossens bv voor akkoord te worden bevestigd.

De levering gebeurt door Bpost, PostNL, DHL of DPD.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan “Klant” geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door “Klant” onverwijld worden gemeld aan “Leverancier”.

Iedere klacht moet binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van de producten ingediend worden.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op “Klant” vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op “Klant” bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van “Klant” de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Walter Goossens bv was geboden.

7. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Walter Goossens bv.

“Klant” verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Walter Goossens bv en leggen.

8. Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor de “Klant” die in zijn hoedanigheid van consument artikelen online aankoopt bij Walter Goossens bv.

Indien dus het herroepingsrecht van toepassing is:

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Voor overeenkomsten waarbij de Klant in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd verstrijkt de herroepingstermijn 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Walter Goossens bv via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het officiële modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Walter Goossens bv heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Walter Goossens bv.

De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Walter Goossens bv zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn.

Juwelen mogen niet gedragen zijn geweest (wordt chemisch getest).

Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Walter Goossens bv alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Walter Goossens bv op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Walter Goossens bv wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Walter Goossens bv geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Walter Goossens bv betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
vouchers, tegoedbonnen, cadeaubonnen
overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;
de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest (bv. downloaden van muziek, software)
9. Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de klantendienst van Walter Goossens bv en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Walter Goossens bv.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

10. Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Walter Goossens bv beschikt, is “Klant” ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag.

Bovendien is “Klant” van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Walter Goossens bv zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

11. Privacy

De bescherming van persoonsgegevens is onderworpen aan een aparte privacy-verklaring.

Via de link “Privacy Policy” onderaan in de footer kan U deze bekijken.

12. Gebruik van cookies

Het gebruik van cookies is onderworpen aan een aparte cookie-verklaring.

Via de link “Cookie Policy” onderaan in de footer kan U deze bekijken.

13. Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Walter Goossens bv om één van de in deze Algemene Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

14. Wijziging voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Walter Goossens bv.

Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

15. Bewijs

“Klant” aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

16. Toepasselijk recht – Geschillen

Voor elk geschil waarbij Walter Goossens bv eisende of verwerende partij is, zullen enkel de rechtbanken van Veurne bevoegd zijn, tenzij de wet dwingend een andere rechtbank voorschrijft.

Van deze regeling kan enkel door Walter Goossens bv worden afgeweken.

Enkel het Belgische recht is van toepassing.

De Nederlandstalige versie van de algemene voorwaarden is de oorspronkelijke tekst.

In geval van interpretatiemoeilijkheden heeft de Nederlandstalige versie voorrang op de vertalingen.